ME/CFS, PEM & POTS


ME eli Myalginen Enkefalomyeliitti on lihaskipuja aiheuttava aivo- ja selkäydintulehdus.

CFS eli Chronic Fatigue Syndrome on suomennettu “krooniseksi väsymysoireyhtymäksi”.


Maailman terveysjärjestö WHO 

ICD-10 tautiluokituksessa ME/CFS on luokiteltu neurologisten sairauksien alle ja koodi on G93.3 Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä 

ICD-11 tautiluokituksessa sairaus on luokiteltu neurologisten sairauksien alle ja koodi on 8E49 Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä, sisältäen Myalgisen enkefalomyeliitin ja kroonisen väsymysoireyhtymän


PEM

Myalgisen enkefalomyeliitin / kroonisen väsymysoireyhtymän eli ME/CFS:n kardinaalioire on PEM. 

PEM on lyhenne sanoista ”Post Exertional Malaise”, suomennettuna ”rasituksen jälkeinen huonovointisuus”. 

PEM-oireella tarkoitetaan voinnin huononemista ja kaikkien oireiden pahenemista, erilaisten oireiden lisääntymistä ja jopa voinnin totaalista romahtamista, vähäisenkin rasituksen jälkeen. 

Fyysisen tai kognitiivisen rasituksen lisäksi PEM-oireelle voi altistaa myös sosiaalinen tai emotionaalinen rasitus. Oireita pahentavan toiminnan määrä riippuu sairauden vakavuudesta ja joissakin tapauksissa siihen riittää hyvin vähäinenkin ponnistus. 

PEM-oireet tulevat yleensä sangen pitkällä viiveellä, usein 24 – 48 tuntia aktiviteetin jälkeen, joskus jopa myöhemminkin. PEM voi alkaa rasituksen jälkeen nopeastikin, jos rasitusta on päässyt kumuloitumaan. Myös rasituksen intensiteetti sekä potilaan sairauden vaikeusaste voi vaikuttaa aikaikkunaan. 

PEM-oireista palautuminen on hyvin hidasta. Yleensä PEM-oireista toipumiseen menee päiviä, viikkoja tai jopa pidempään. 


POTS

POTS on lyhenne sanoista Posturaalinen Ortostaattinen Takykardia Syndrooma.

POTS on ortostaattisen intoleranssin (OI) muoto ja se luetaan dysautonomiaksi. Sen pääoire on epänormaali sykkeen nousu seistessä. 

POTS:n diagnostiset kriteerit ovat:

Sykkeen nousu pystyasentoon noustessa yli 30 lyöntiä minuutissa (40 lyöntiä minuutissa 12-19-vuotiaiden ikäryhmässä) 10 minuutin sisällä seisomisesta

TAI

Sykkeen nousu makuulta pystyasentoon noustessa yli 120 lyöntiä minuutissa 10 minuutin sisällä seisomisesta

POTS-potilailla on yleensä lisäksi muitakin oireita, jotka esiintyvät yleensä pystyasennossa.

POTS on hyvin yleinen oire ME/CFS-potilailla.


LISÄTIETOA

Duodecim, Hyvä käytäntö-suositus

Suomen lääketieteellinen ME/CFS yhdistys ry

Suomen ME/CFS yhdistys ry

Millions missing Finland

ME-media