Resilienssi,  Sairauteen sopeutuminen

Mikä on resilienssi?

Resilienssillä tarkoitetaan taitoa kohdata vastoinkäymisiä niiden alle sortumatta.

Kun ihminen ei sorru vastoinkäymisissä ja menetyksissä vaan sopeutuu ja jatkaa elämäänsä, on hänellä hyvä resilienssi. Resilienssi tarkoittaa mielen joustavuutta ja kestävyyttä. Se antaa rohkeutta kohdata haasteet ja ponnistella selviytyäkseen.

Resilienssin merkitys nousee esille erityisesti yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat ihmisen totutut toimintamallit ja ajatukset. Resilienssi mahdollistaa sen, että ihminen ei mene rikki tai murru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan hän pystyy palautumaan kuormittavista tilanteista ja jatkamaan elämäänsä.

Elämämme koostuu onnellisuuden ja myönteisten tunteiden lisäksi myös vaikeuksista ja niistä selviämisestä. Vaikeuksien, kuten vaikean sairauden, hyväksyminen osaksi elämää, omien selviytymiskeinojen ja ympäristön resurssien apuna käyttäminen sekä ongelmista ylipääseminen ovat resilienssiä. Tuska ja suru eivät poistu, mutta omaan suhtautumistapaan voi vaikuttaa.

Resilienssi ei tarkoita, etteikö elämässä olisi ongelmia tai vastoinkäymisiä. Päinvastoin, resilienssi tarkoittaa sitä, että hyväksyy elämän epätäydellisyyden ja selviää vaikeuksista huolimatta. 

Resilienssiin kuuluu toiveikkuuden ylläpitäminen. Toiveikkuus ei ole sama asia kuin se, että yrittäisi nähdä kaikessa jotakin positiivista (toksinen positiivisuus).

Se, että suree jotakin menetyksiä, ei tarkoita, etteikö voisi myös iloita ja nauttia elämän hyvistä asioista.

Monesti vaikeassa tilanteessa auttaa, jos miettii aiempia kokemuksiaan vaikeista tilanteista. Onnistumisen kokemukset vahvistavat luottamusta siihen, että sinä selviät jatkossakin. 


Mä voin sanoa omaavani vahvan resilienssin. Olen joutunut sitä vahvistamaan koko elämäni ajan, ja onneksi olen, koska vaikeaan sairauteen sairastuminen on vaatinut äärimmäisen hyvää resilienssiä.


Lähteet

Resilienssi: muutosten kohtaamisen taito psykologi Soili Poijula

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-resilienssi-on

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mita-mielenterveys-on/resilienssi-auttaa-selviytymaan/

https://www.avainlehti.fi/joustava-mieli-ei-katkea-stressissa/

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/ajankohtaista/avun-pyyt%C3%A4minen-ja-vastaanottaminen-osana-resilienssi%C3%A4-att-be-om-och-f%C3%A5-hj%C3%A4lp-%C3%A4r-en-del-av-resiliens

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *