HETKI KERRALLAAN

Kun elämä heitti kuperkeikan sairauksien vuoksi

Avainsana: Resilienssi

 • Resilienssin vahvistaminen

  Resilienssin vahvistaminen

  Jotkut ovat selviytyjiä luonnostaan, mutta resilienssiään voi myös vahvistaa. Resilienssi on jatkuvasti kehittyvä ominaisuus ihmisessä. Se vahvistuu elämänkokemuksen myötä. Sitä voi myös tietoisesti vahvistaa omilla teoillaan ja käyttäytymisellään. Näin ollen resilienssiä on mahdollista vahvistaa läpi elämän.  RESILIENSSIÄ VAHVISTAVIA TEKIJÖITÄ 🖤 Elämän perustarpeiden täyttäminen (uni, ravinto yms.) 🖤 Tutustu itseesi kunnolla (itsetuntemus). 🖤 Ole itsellesi myötätuntoinen ja…

 • Resilienssi & sairaus

  Resilienssi & sairaus

  Sairastuessa on tärkeää löytää itselle sopivat tavat selvitä sairastumisesta ja sairaudesta, oppia hoitamaan omaa sairauttaan ja terveyttään resilientisti. Krooniseen sairauteen liittyviä resilienssitekijöitä: 🖤minäpystyvyys 🖤itsetunto 🖤sisäinen hallintakäsitys 🖤optimismi 🖤hallinta 🖤pelottomuus 🖤toivo 🖤elämän tarkoitus 🖤itsensä voimaannuttaminen 🖤sairauden hyväksyminen 🖤päämäärähakuisuus 🖤sosiaalinen tuki  🖤itsehoito 🖤hoitoon sitoutuminen 🖤terveyteen liittyvä elämänlaatu 🖤suhtautuminen sairauteen ja kipuun 🖤aktiivinen selviytyminen 🖤myönteinen uudelleentulkinta ja kasvu…

 • Mikä on resilienssi?

  Mikä on resilienssi?

  Resilienssillä tarkoitetaan taitoa kohdata vastoinkäymisiä niiden alle sortumatta. Kun ihminen ei sorru vastoinkäymisissä ja menetyksissä vaan sopeutuu ja jatkaa elämäänsä, on hänellä hyvä resilienssi. Resilienssi tarkoittaa mielen joustavuutta ja kestävyyttä. Se antaa rohkeutta kohdata haasteet ja ponnistella selviytyäkseen. Resilienssin merkitys nousee esille erityisesti yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat ihmisen totutut toimintamallit ja ajatukset. Resilienssi…