HETKI KERRALLAAN

Kun elämä heitti kuperkeikan sairauksien vuoksi

Epäiletkö itselläsi ME/CFS:ää?

Jos olet epäillyt itselläsi tai läheiselläsi ME/CFS:ää, niin lue tämä postaus ajatuksella. ME/CFS:n mahdollisuus otetaan huomioon silloin, kun potilaalla esiintyy jokin alla olevista eikä sitä voida selittää muilla sairauksilla tai oireyhtymillä:

✔️

laaja-alaisesti arkea haittaava, toimintakykyä heikentävä pitkäkestoinen uupumus/väsyvyys

✔️

vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeinen suhteeton voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen PEM-oire, (post-exertional malaise)

✔️

PEM eli rasituksen jälkeinen voinnin heikentyminen herättää vahvan epäilyn ME/CFS sairaudesta, sillä sellaista ei tyypillisesti esiinny muista sairauksista johtuvissa uupumus/ väsyvyystiloissa

✔️

monimuotoinen ja pitkäkestoinen oireisto, joka ei helpotu normaalisti levolla ja johon voi sisältyä virkistämätön uni, kipuja, kognitiivisia vaikeuksia sekä autonomisen hermoston tai immuunijärjestelmän oireita

Jos epäilet sairastavasi ME/CFS-sairautta, niin asian selvittely lähtee perusterveydenhuollossa liikkeelle. Lue Duodecimin Hyvä käytäntö-suositus ME/CFS-sairaudesta, siinä kerrotaan kaikki tarpeellinen diagnostiikasta. Suositus kannattaa myös jakaa omalle lääkärille perusterveydenhuollossa (terveyskeskus, työterveys / opiskelijaterveydenhuolto) jos ME/CFS ei ole tuttu juttu.


Mitä tutkimuksia tarvitaan epäiltäessä ME/CFS sairautta?


Toistaiseksi ei ole olemassa spesifisiä tutkimuksia, joilla ME/CFS voitaisiin todeta, vaan diagnoosi perustuu oireisiin, sairauden diagnostisten kriteerien täyttymiseen sekä muiden sairauksien sulkemiseen pois.

✔️

ME/CFS sairautta epäiltäessä potilaalle tehdään perusteellinen haastattelu, jonka apuna käytetään validoituja oirekyselyitä.

✔️

Potilaalle tehdään perusteellinen kliininen tutkimus ja toimintakyvyn arviointi.

✔️

Potilaalle tehdään diagnoosin selvitysvaiheessa yksilöllisen harkinnan mukaan lääketieteellisesti perustellut tutkimukset, joilla suljetaan pois muut sairaudet ME/CFS viittaavien oireiden aiheuttajana, ja haastattelemalla kartoitetaan myös mahdollisia psyykkisiä oireita.

✔️

Tutkimukset on hyvä toistaa yksilöllisen tarpeen mukaan, jos potilaan oireisto pahenee ja hänelle tulee voimakkaita uusia oireita tai ilmaantuu ME/CFS:lle epätyypillisiä oireita.

Lue Duodecimin Hyvä käytäntö-suositus ME/CFS-sairaudesta, siinä kerrotaan kaikki tarpeellinen diagnostiikasta.


ME/CFS:N DIAGNOSTISET KRITEERIT

ICC

Kansainvälinen konsensuskriteeristö (International Consensus Criteria 2011)

Potilas täyttää kriteerit, jos hänellä on postexertional neuroimmune exhaustion (PENE) (A), vähintään 1 oire 3:sta neurologisen häiriön luokasta (B), vähintään 1 oire immuunijärjestelmän, suoliston ja virtsateiden oireista (C) ja vähintään 1 oire energian tuotannon oireista (D).

A), Postexertional neuroimmune exhaustion (PENE): Kykenemättömyys tuottaa riittävästi energiaa.

•Rasitukseen liittyvä nopea, merkittävä fyysinen ja/tai kognitiivinen väsyvyys

•Rasituksenjälkeiset oireet, kuten flunssan oireet, kipu

•Rasituksenjälkeinen uupumus, voi ilmetä heti tai viivästyneesti

•Pitkittynyt toipuminen, yleensä vähintään 24 tuntia

•Matala kynnys rasitukseen liittyvälle väsyvyydelle. Johtaa alentuneeseen aktiivisuuteen.

B) Neurologiset häiriöt:
Vähintään 1 oire vähintään 3:sta luokasta:

•Neurokognitiiviset häiriöt
•Tiedon prosessoinnin vaikeus
•Lyhytkestoisen muistin ongelmat
•Kipu
•Pääkipu
•Merkittävä kipu
•Unihäiriöt
•Unirytmin häiriöt
•Virkistämätön uni
•Sensoriset, havaitsemisen ja motoriikan häiriöt
•Sensoriset ja havaitsemisen häiriöt
•Motoriset häiriöt

C), Immuunijärjestelmän, suoliston ja virtsateiden oireet, vähintään 1 oire

•Flunssankaltaiset oireet
•Herkkyys virusinfektioille ja pitkittyneet oireet
•Maha-suolikanavan oireet, kuten pahoinvointi, mahakipu
•Virtsateiden oireet

D), Energian tuotannon oireet, vähintään 1 oire

•Sydämen ja verenkiertojärjestelmän oireet
•Hengityselinten oireet
•Lämmönsäätelyjärjestelmän häiriöt
•Äärilämpötilojen alentunut sieto

Huomioitava lapsilla!

Oireet saattavat edetä hitaammin.
PENEn lisäksi merkittävimmät oireet ovat:

•Pääkipu
•Neurokognitiiviset oireet
•Kipu arvaamatonta ja kohde muuttuu nopeasti

Epätyypillinen myalginen enkefalomyeliitti (ME): Täyttää PENE-kriteerin, mutta muista vaadituista kriteereistä voi puuttua 2. Harvinaisissa tapauksissa kipu tai unihäiriöt voivat puuttua.

CCC

Kanadalaiset kriteerit (Canadian Consensus Criteria 2010)

1) 6 kuukauden ajan yhtämittainen tai toistuva krooninen väsymys, joka johtaa merkittävästi alentuneeseen aktiivisuuteen työssä, opiskelussa, sosiaalisessa ja henkilökohtaisessa elämässä.

2) PEM-oire (post-exertional malaise): toimintaan nähden poikkeuksellinen fyysisen ja psyykkisen kestävyyden heikkeneminen. Oireet kestävät yleensä 24 tuntia tai kauemmin.

3) Unihäiriö:
virkistämätön uni tai unirytmin häiriöt

4) Kipu: usein laaja-alainen ja vaihtaa paikkaa.
Vähintään 1 oire: esim. lihas- tai nivelkipu, vatsakipu, pääkipu, rintakipu.

5) Neurologiset tai kognitiiviset oireet,
vähintään 2 oiretta
:

muistiongelmat, keskittymisvaikeudet ja huomiokyvyn heikkeneminen, ongelmat tiedon prosessointinopeudessa, oppimisessa ja työmuistin toiminnassa, lihasheikkous, ääni- ja valoherkkyys.

Vähintään 1 oire 2:sta alla olevasta:

•autonomiset oireet
(esim. ortostaattinen intoleranssi, huonovointisuus, ärtynyt suoli oireyhtymä)

•neuroendokriiniset oireet (lämmönsäätelyjärjestelmän häiriöt, laihtuminen, alentunut stressinsietokyky)

•immuunijärjestelmän oireet
(aristavat imusolmukkeet, flunssan oireet, uudet ruokiin liittyvät yliherkkyydet)

Poissulkeva tai ei sulje pois kroonista väsymysoireyhtymää

Tilat, jotka sulkevat pois kroonisen väsymysoireyhtymän:
– Sairaus tai tila, joka saattaa selittää kroonisen väsymyksen
– Jotkut aktiiviset psykiatriset sairaudet, jotka saattavat selittää kroonisen väsymyksen

Tilat, jotka eivät sulje pois kroonista väsymysoireyhtymää:
– Samanaikaiset sairaudet tai tilat, jotka eivät tyydyttävästi selitä kroonista väsymystä. Eivät siten välttämättä sulje pois kroonisen väsymysoireyhtymän mahdollisuutta.

Painotan tässä vielä, että pelkkien diagnostisten kriteerien täyttyminen EI riitä diagnoosiin, vaan diagnoosi perustuu oireisiin, sairauden diagnostisten kriteerien täyttymiseen sekä muiden sairauksien sulkemiseen pois.

Valitettavasti ME/CFS diagnoosin saaminen on ollut joissain tapauksissa hyvin haastavaa.

Suosittelen viemään tai lähettämään etukäteen lääkärille Duodecimin Hyvä käytäntö-suosituksen ME/CFS-sairaudesta, että hän voi tutustua tähän Suomessa huonosti tunnettuun sairauteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *