HETKI KERRALLAAN

Kun elämä heitti kuperkeikan sairauksien vuoksi

Sairastuminen ja raha

Sairastuminen vakavasti vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen, varsinkin jos joudut sairauden vuoksi työkyvyttömäksi. Stressiä aiheuttaa myös se, jos sairastut Suomessa huonosti tunnettuun sairauteen, kuten ME/CFS-sairauteen, koska sairausetuuksien saaminen voi olla jopa mahdotonta. Vaikka niinhän sen ei pitäisi olla.

Olen kertonut omasta kokemuksestani tässä postauksessa taistelustani sairausetuuksien kanssa. Ajattelin tehdä nyt laajemman koosteen aiheesta sairastuminen ja raha, jos tästä olisi jollekin apua.

Suosittelen ottamaan yhteyttä oman kunnan sosiaalipalveluihin, jos tarvitset apua etuusviidakossa.

Sairausetuudet

SAIRAUSPÄIVÄRAHA (KELA)

”Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.”

Katso tästä lisää Kelan sivuilta.


OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA (KELA)

”Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyöjärjestelyn tulee kestää omavastuuajan jälkeen yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.”

Katso tästä lisää Kelan sivuilta.


ONGELMA: Sairauspäiväraha hylätään

TÄRKEINTÄ ON ETTÄ TEET VALITUKSEN!
Liitä Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valitukseen mukaan ME/CFS:ää koskien.

KELA

Jos osa- tai kokoaikainen sairauspäiväraha hylätään Kansaneläkelaitoksessa eli KELA:ssa, niin voit yrittää hankkia lääkäriltä lisälausuntoja ja pyytää niiden avulla Kelaa oikaisemaan päätöksen (itseoikaisu).

Jos KELA ei itse oikaise hylkäävää päätöstä, niin silloin täytyy tehdä valitus Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.


SAMU

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta eli SAMU on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Jos SAMU ei muuta hylkäävää päätöstä, niin seuraavaksi voit valittaa vakuutusoikeuteen.

VAKO

Vakuutusoikeus eli VAKO on käsittelemissään asioissa ylin muutoksenhakuaste. Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

Jos VAKO ei muuta SAMU:n päätöstä, niin silloin valituskierros on päättynyt tappioon. Laita uusi hakemus Kelaan sairauspäivärahasta.

KAUANKO VALITUKSISSA KESTÄÄ?

SAIRAUSPÄIVÄRAHA

KELA:n eli Kansaneläkelaitoksen käsittelyajat ovat noin 1 kuukauden. (Lähde: KELA)

SAMU:n eli Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat ovat noin 7-8 kuukautta. (Lähde: SAMU)

VAKO:n eli Vakuutusoikeuden käsittelyajat ovat noin 7-13 kuukautta. (Lähde: VAKO)

Yksi valituskierros kestää noin 2 vuotta!


KUNTOUTUSTUKI (KELA & VAKUUTUSYHTIÖ)

”Jos sairautesi jatkuu yli vuoden, voit hakea kuntoutustukea. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen aikana tai jo sitä ennen Kela ja työeläkelaitoksesi selvittävät mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Ne ohjaavat sinut tarvittaessa myös muuhun kuntoutukseen. Kelan maksama kuntoutustuki alkaa yleensä noin vuoden kuluttua, jos työkyvyttömyys pitkittyy.”

Katso tästä lisää Kelan sivuilta.


TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE (KELA & VAKUUTUSYHTIÖ)

”Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos selviydyt osa-aikatyöstä tai kevyemmistä tehtävistä, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitokselta. Osatyökyvyttömyyseläke ei kuulu Kelan maksamiin eläkkeisiin.”

Katso tästä lisää Kelan sivuilta.


ONGELMA: Kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke hylätään

TÄRKEINTÄ ON ETTÄ TEET VALITUKSEN!
Liitä Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valitukseen mukaan ME/CFS:ää koskien.

KELA JA/TAI VAKUUTUSYHTIÖ

Jos kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke hylätään Kansaneläkelaitoksessa eli KELA:ssa ja/tai vakuutusyhtiössä, niin voit yrittää hankkia lääkäriltä lisälausuntoja ja pyytää niiden avulla Kelaa / vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöksen (itseoikaisu).

Jos KELA / vakuutusyhtiö ei itse oikaise hylkäävää päätöstä, niin silloin täytyy tehdä valitus Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

TELK

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta eli TELK on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa.

Jos TELK ei muuta hylkäävää päätöstä, niin seuraavaksi voit valittaa vakuutusoikeuteen.

VAKO

Vakuutusoikeus eli VAKO on käsittelemissään asioissa ylin muutoksenhakuaste. Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

Jos VAKO ei muuta TELK:n päätöstä, niin silloin valituskierros on päättynyt tappioon. Laita uusi hakemus Kelaan / vakuutusyhtiöön kuntoutustuesta / työkyvyttömyyseläkkeestä.

KAUANKO VALITUKSISSA KESTÄÄ?

KUNTOUTUSTUKI / TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

KELA:n eli Kansaneläkelaitoksen käsittelyajat ovat noin 2 kuukautta. (Lähde: KELA)

Vakuutusyhtiöistä esim. KEVA:n käsittelyajat ovat noin 2 kuukautta. (Lähde: KEVA)

TELK:n eli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat ovat noin 5-8 kuukautta. (Lähde: TELK)

VAKO:n eli Vakuutusoikeuden käsittelyajat ovat noin 7-13 kuukautta. (Lähde: VAKO)

Yksi valituskierros kestää noin 2 vuotta!


Mistä saan rahaa kun sairausetuus hylättiin?

Vaihtoehdot riippuvat monesta eri asiasta, kuten perheen yhteisistä tuloista, omistuksista, säästöistä yms. Alla muutamia vaihtoehtoja.

VAIHTOEHTO 1. TYÖTTÖMYYSETUUS

Kun sairausetuus hylättiin toimi seuraavalla tavalla:

•Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-palveluihin. Huomaa, että työnhakua ei saa takautuvasti voimaan. Pidä työnhaku voimassa.

•Ilmoita, että haet työkykyäsi vastaavaa kokoaikatyötä. Työttömyysetuuteen on oikeus vain kokoaikatyötä hakevalla työnhakijalla.

•Ilmoittaudu työnhakijaksi myös silloin, kun sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Lisäksi toimita Kelaan tai työttömyyskassaan työnantajan todistus siitä, että työnantajalla ei ole tarjota sinulle sellaista työtä, joka vastaa työkykyäsi.

•Jos saat TE-palveluista myönteisen päätöksen, niin olet sen jälkeen oikeutettu hakemaan työttömyysetuuksia.

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.


VAIHTOEHTO 2. TOIMEENTULOTUKI

Kun sairausetuus hylättiin, niin hae KELA:sta perustoimeentulotukea.

”Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että sinun pitää kykysi mukaan huolehtia omasta ja perheesi toimeentulosta sekä hakea ensin kaikki muut etuudet, joihin sinulla saattaa olla oikeus.” 

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.


VAIHTOEHTO 3. ASUMISTUKI

”Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa.”

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.


VAMMAISTUKI YLI 16V (KELA)

Vammaistuki on KELA:n maksama rahallinen tuki.

”Tuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti. Edellytys vammaistuen saamiseksi on, että toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan. Se tarkoittaa, että sinulla on vaikeuksia huolehtia arjen toiminnoista tai itsestäsi vamman tai sairauden vuoksi.”

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.

VAMMAISTUKI ALLE 16V (KELA)

Vammaistuki on KELA:n maksama rahallinen tuki.

”Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään 6 kuukautta.”

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.


ONGELMA: Vammaistuki hylätään

TÄRKEINTÄ ON ETTÄ TEET VALITUKSEN!
Liitä Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valitukseen mukaan ME/CFS:ää koskien.

Jos vammaistuki hylätään, niin valitusprosessi on sama kuin sairauspäivärahassa;

KELA itseoikaisu ⇨ SAMU ⇨ VAKO


HUOM!

Postaus ei varmasti ole täydellinen, todennäköisesti olen unohtanut tästä jotain tai itselläni ei ole esimerkiksi jostain asiasta kokemusta enkä ole siksi asiasta kirjoittanut. Esimerkiksi minulla ei ole hajuakaan kuinka yrittäjillä nämä kuviot menevät.

Teethän aina valituksen jos tuki hylätään, koska muuten mikään ei muutu. 🖤


ME eli Myalginen Enkefalomyeliitti on lihaskipuja aiheuttava aivo- ja selkäydintulehdus. 

CFS eli Chronic Fatigue Syndrome on suomennettu “krooniseksi väsymysoireyhtymäksi”.

ME/CFS-sairaus on neuro-immunologinen ja se on ollut Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-tautiluokituksessa jo vuodesta 1969 alkaen neurologisten sairauksien kategoriassa. 

WHO:n ICD-10 tautiluokituksessa ME/CFS on luokiteltu neurologisten sairauksien alle ja koodi on G93.3 Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä

WHO:n ICD-11 tautiluokituksessa ME/CFS on luokiteltu neurologisten sairauksien alle ja koodi on 8E49 Viruksen jälkeinen väsymysoireyhtymä, sisältäen Myalgisen enkefalomyeliitin ja kroonisen väsymysoireyhtymän

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *